top of page

Yasal Uyarı

Kumkumoğlu Ergün Cin Özdoğan Avukatlık Ortaklığı (“KECÖ”) tarafından www.kecolegal.com internet sitesinde yayımlanmış olan tüm içerik yalnızca bilgi verme amaçlı olup hiçbir surette hukuki görüş veya tavsiye niteliğinde değildir. Bu kapsamda, bu internet sitesinde yer alan bilgiler yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak güncelliğini yitirebilir ve yürürlükte olan yasal gelişmelerin son halini yansıtmayabilir. Dolayısıyla, bu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanılarak verilen bir karara veya sonuçlarına ilişkin olarak KECÖ veya çalışanlarına sorumluluk isnat edilemez.

Ayrıca herhangi bir avukatlık sözleşmesi akdedilmeksizin, bu internet sitesi üzerinden veya e-posta, faks, telefon gibi başka herhangi bir iletişim kanalıyla KECÖ ile irtibata geçilmiş olması, hiçbir surette taraflar arasında “avukat-müvekkil” ilişkisinin tesis edildiği anlamına gelmeyecektir.

www.kecolegal.com internet sitesinde yer alan tüm içeriği 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na ve  reklam yasağına ilişkin düzenlemelere uygun şekilde hazırlanmıştır. Bu site, iş veya buna benzer başka bir kazanım talep etmek ve/veya reklam amaçlı olarak kullanılamaz.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi, belge ve logoların fikri mülkiyet hakkı KECÖ’ye ait olup önceden yazılı izni alınmaksızın çoğaltılması, kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

bottom of page