top of page

Borsa’dan Yeni Hamle: Pazarları Belirleme Kriterleri Değişiyor!


Berk Cin

Cenk Civan

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”), Kotasyon Yönergesi’nde yer alan kotasyon şartlarına ilişkin pazar kriterlerindeki asgari tutarları aşağıdaki şekilde güncelledi.


Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), Kotasyon Yönergesi’nde yer alan kotasyon şartlarına ilişkin pazar kriterlerindeki asgari tutarları güncelledi.

Bununla birlikte Yıldız Pazar için kotasyon başvurusunda bulunan şirketlerin yukarıda yer alan “bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında dönem karı olması” ve/veya “bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki özsermaye/sermaye oranı” şartlarının sağlanamaması durumunda BİST’in Yıldız Pazar’da kotasyona izin vermesine ilişkin aranan şartlarda yer verilen halka arz edilen payların piyasa değerinin asgari 500 milyon TL olması şartı asgari 1,5 milyar TL olarak güncelleniyor.


Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından halka arzların finansal eşiklerinin değişmesi ile paralel olarak BİST tarafından da kotasyon şartları değiştirildi. BİST’in yeni kotasyon eşikleri ile Yıldız Pazar’da işlem görmek isteyen şirketler için koşulları sıkılaştırdığını görüyoruz.


 

SPK tarafından yapılan düzenlemeye ilişkin mevzuat bültenimize https://www.kecolegal.com/post/spkdan-yeni-donem-halka-arzlara-elveda-girisim-sermayesi-pazarina-merhaba/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page