top of page

EK MTV’ye İtiraz İmkânı Doğdu


Ece Ergün

15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7456 Sayılı Kanun”) uyarınca 2023 yılında araç sahibi mükelleflerin yaşanılan deprem sebebiyle 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahipleri 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi (“MTV”) tutarı kadar ek MTV ödemesi öngörülmüştür. 


Söz konusu düzenlemeye karşı ana muhalefet partisi, Anayasa Mahkemesi’ne (“AYM”) ilgili düzenlemenin iptali talebiyle başvuruda bulunmuştur. 26 Temmuz 2023 tarihinde AYM Genel Kurul’u yapılan başvurunun esastan incelemesine karar vermiştir.  


Söz konusu verginin ödenmemesi halinde vergi mükellefi kişi aracını satamaz, araç muayenesini yaptıramaz, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemlerini yaptıramaz. Tüm bu işlem engellerine ek olarak, ek MTV’yi ödemeyen vergi mükellefine karşı bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından bir icra takibi başlatılması riski de bulunmaktadır.  


Anayasa’nın 125. maddesi idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu düzenler. Anayasa ile düzenlenen bu hak doğrultusunda kişilerin söz konusu ek MTV’ye itiraz hakları bulunmaktadır. Ana muhalefet partisinin ilgili düzenlemeye karşı yapmış olduğu başvuru kapsamında AYM tarafından yapılacak olan inceleme sonucunda bir iptal kararı çıkması ihtimalinde vergi mükelleflerinin bu iptal kararından yararlanabilmeleri ve hak kaybına uğramamaları için son başvuru tarihi olan 7 Eylül 2023 tarihine kadar idari işlemi tesis eden idarenin bağlı olduğu vergi mahkemelerinde dava açmaları gerekmektedir.  


Ödeme yapılarak başvuru yapılması

İlgili ödeme ihtirazi kayıtla yapılmış olmalıdır. Ödemenin yapıldığına ilişkin tahakkuk belgesi ile dava açılmalı ve ödenen miktarın faizi ile birlikte iadesi talep edilmelidir.İlgili düzenlemenin iptali hususu AYM’de inceleme sürecinde olması sebebi ile başlatılan dava bekletici mesele yapılacaktır.İnceleme sonucunda ilgili düzenlemenin iptaline karar verilmesi halinde ek MTV mükellefe tecil faiziyle beraber iade edilecektir.AYM’nin iptal kararı vermemesi durumunda ise ek MTV ödenmiş olduğundan herhangi bir gecikme faizi yüklenmeyecektir. Mükellef bu durumda sadece yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.

Ödeme yapılmadan başvuru yapılması 

Yasal yola başvuran vergi mükellefi yürütmenin durdurulması talebiyle ilgili yasal süreci başlatmalıdır.İlgili talebin kabul edilmesi halinde yargılama süreci boyunca ek MTV’nin ödenmemesine karşılık herhangi bir için bir icrai işlemle karşı karşıya gelinmeyecektir. Başlayan yasal süreçte, AYM kararı bekletici mesele olarak ele alınacaktır ve buradan çıkacak karara göre bir hüküm verecektir. AYM tarafından iptal kararı çıkması durumunda mükellef herhangi bir vergi borcu ile karşı karşıya kalmayacaktır. AYM tarafından iptal kararı verilmemesi halinde ise aylık %4 olarak belirlenmiş olan gecikme faizi uygulanarak ek MTV ödenmek zorunda kalınacaktır. 

Ödeme yapılmasına karşı başvuru yapılmaması

AYM tarafından verilecek olan muhtemel bir iptal kararında ödenmiş olan ek MTV’ler için herhangi bir etki olmayacaktır. Diğer bir deyişle, yasal yola başvurmayan mükellef yapmış olduğu ödemeyi ilgili düzenlemenin iptal edilmiş olması gerekçesi ile geri isteme hakkına sahip olmayacaktır.  


Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page