top of page

TCMB’den Döviz Pozisyon Raporlamasında Sadeleştirme!


Berk Cin

Cenk Civan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”), Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişikliğe gidiyor. Yönetmelik kapsamında döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin TCMB’ye döviz pozisyon bildirme yükümlülüğü altında olan firmalar için belirlenen bildirim kriterleri değişiyor. Değişiklik, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.


Yönetmelik değişikliği ile birlikte, 2023 yılı Mart ayından beri uygulanan 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son veriliyor.


Ek olarak, raporlama yükümlülüğüne girecek firmaların tespitinde öngörülen kriter de değişiyor. Artık bildirim yükümlülüğü firmaların yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı üzerinden değil toplam nakdi kredi bakiyesi ile net satış hasılatı ve aktif büyüklüğü kriteri üzerinden belirlenecek.


Yönetmelik değişikliği ile yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar ile geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalara TCMB’ye bildirim yükümlülüğü getiriliyor. Değişiklik öncesinde ise yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar bildirim yükümlülüğü altındaydı.


Bildirim yükümlülüğü altında olan firmalara ilişkin şartların değişmesi ile bildirim yükümlülüğüne ilişkin birtakım güncellemeler de yapılıyor:

  • Kredi tutarlarının yabancı para cinsinden olması halinde TL karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecek.


  • Artık firmaların bildirim yükümlülüğüne sahip olup olmadığı toplam nakdi kredi bakiyesi üzerinden hesaplama yapılarak belirlenecek. Bu kapsamda net satış hasılatı ve aktif büyüklüğe ilişkin yapılacak hesaplamada yıllık kurumlar vergisi beyannamesi dikkate alınacak.

  • Toplam nakdi kredi bakiyesi, net satış hasılatı veya aktif büyüklüğünün TCMB tarafından belirlenen sınırların altında kalması halinde takip eden yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erecek.

  • Bildirim yükümlülüğünün belirlenmesinde dikkate alınacak kredi, net satış hasılatı ve aktif büyüklükleri TCMB tarafından güncellenebilecek.

  • Bildirim yükümlülüğünün mevcut olup olmadığının belirlenmesi ise firma yönetiminin sorumluluğunda olacak.

Sonuç

TCMB, Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile firmalara raporlama işlemlerini sadeleştirmeyi amaçlıyor.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page