top of page

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetlerinin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan ikincil mevzuat hükümlerine uyumu amacıyla uyum sürecinin yürütülmesi, uyum sürecini takiben oluşturulan bu sürecin işletilmesine ilişkin bilgi ve eğitim verilmesi, kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kaydının yapılması, mevcut sözleşmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla revize edilmesi, ihtiyaç duyulan sözleşmelerin hazırlanması ve bu alanda gerçek ve tüzel kişilerin karşı karşıya kalabileceği her türlü hukuki, idari ve cezai süreçlerin yürütülmesi ve takibi konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

İlgili Yazılar

1
2
bottom of page