top of page

Sağlık Hukuku

Sağlık hukukuna ilişkin mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde  müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunarak önleyici hukuki destek sağlıyoruz. Ayrıca tıbbi müdahale neticesinde malpraktis iddialarının doğması halinde hekim ve/veya hasta müvekkillerimize gerek idari, hukuki ve cezai yargı süreçlerinde gerekse tabip onur kurulları nezdindeki disiplinel sorumluluk süreçlerinde taraf vekili olarak hukuki destek sunmaktayız. 

bottom of page