top of page

Miras Hukuku

Miras hukuku alanında, miras intikal işlemleri, mirasçılar arasında miras taksim sözleşmesinin hazırlanması ile ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi) hazırlanması süreçleri konularında ve ayrıca mirasçılar arasında doğması muhtemel olan tüm miras hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

bottom of page