top of page

Bilişim Hukuku ve Gelişen Teknolojiler

Bilişim sektöründeki gerçek ve tüzel kişilere, iş geliştirmeden ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sürdürülmesine kadar, faaliyetlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda, Türkiye’de kurulu bilişim sektöründeki şirketler ile Türkiye pazarına girmeyi amaçlayan şirketlere hukuki destek sağlanması, ilgili sözleşmelerin hazırlanması, gerekli lisansların alınmasına ilişkin prosedürlere yardımcı olunması, iş modellerinin hukuki risk değerlendirmelerinin yapılması ve mevzuata uygunluk durumunun analiz edilmesini içeren geniş bir yelpazede hukuki çözümler sunmaktayız.
Yapay zekâ ve blokzincir gibi gelişen teknolojilerle ilgili alanda faaliyet gösteren “start-up” şirketleri dahil olmak üzere çeşitli teknoloji şirketlerine hukuki süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Gerçek ve tüzel kişilerin uyum sağlaması gereken, yeni teknolojilere ilişkin hem ulusal mevzuata hem de başta Avrupa Birliği mevzuatı olmak üzere uluslararası düzenlemelere odaklanıyoruz. Ayrıca, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen dijital teknolojilere ilişkin projelere hukuki danışmanlık sunmaktayız.

bottom of page