top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Şirketlerin bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin, iş yeri politika ve prosedürlerinin hazırlanması, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinin yürütülmesi, çalışan ve iş yeri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti yanında; iş uyuşmazlıklarında taraf vekili olarak hukuki hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda bireylere de hukuki destek vermekte olup işe iade, hizmet tespiti ve işçilik alacaklarına ilişkin davaların yürütülmesi ve iş hukukunda getirilen zorunlu arabuluculuk süreçlerinde de taraf vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

bottom of page