top of page

Birleşmeler ve Devralmalar

Yerli ve yabancı şahıs, şirket ve fonlara, gerek alıcı gerek satıcı tarafında, birleşme ve devralma süreçlerine ilişkin destek vermekteyiz. Ayrıca, «start-up» şirketlerine de yatırım süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimize söz konusu işlemlerle ilgili işlem yapısının belirlenmesi; niyet mektubunun ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi; hukuki durum ve risk tespiti ve bu risklerin yönetimi; işlem belgelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi; işlem ön koşullarının tamamlanması ve işlem kapanışlarının gerçekleştirilmesi gibi konularda hukuki destek sağlamaktayız.

bottom of page