top of page

Asgari Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge: Şirketlerin Sermayesini İlgilendiren Sicil İşlemlerine Düzenleme Getirildi!


M. Özkan Özdoğan


25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı (“Karar”) uyarınca 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere asgari sermaye tutarları yükseltilmişti[1]. Bununla birlikte, daha önceki yıllarda gördüğümüz kanun değişikliklerinin aksine, Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yeni belirlenen asgari sermaye tutarının altında kalan şirketlerin sermayelerini artırmalarına ilişkin bir zorunluluk öngörülmemişti.


Fakat Bakanlık, uygulama birliği sağlanması adına tüm ticaret sicil müdürlüklerine ilettiği genelge (“Genelge”) ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tescil işlemlerine ilişkin birtakım düzenlemeler getirmiştir. Söz konusu düzenlemeler kapsamında:


  • Karar uyarınca yeni kurulacak bir şirketin anonim şirket olması halinde kuruluş tescili için anonim şirketlerde en az 250.000,00 TL; limited şirketlerde ise en az 50.000,00 TL asgari sermaye tutarını karşılaması;

  • Şirketlerin sermayelerini artırma kararı almaları halinde söz konusu sermaye artırım işleminin tescilinin gerçekleşmesi için yeni asgari sermaye tutarını karşılaması;

  • Kısmi bölünme tescil işlemlerinde, sermaye azaltımı olması halinde, bölünen şirketin sermayesinin yeni asgari sermaye tutarının üzerinde olması;

  • Şirket türünün değişmesi halinde yapılacak tescil işleminde yeni türün yeni asgari sermaye tutarının üzerinde olması;

  • Şirketin borca batıklık durumunun söz konusu olması haline ilişkin şirket sermayesi ve kanuni yedek akçenin kaybına ilişkin yapılacak hesaplamalarda şirketin tescil edilmiş sermayesi esas alınması, tedbir alınması gereken durumlarda ise yeni asgari sermaye tutarlarının esas alınması;

  • Önceki asgari sermaye tutarlarına ulaşmaması nedeniyle infisah etmiş sayılan şirketlerin sermaye artırım işleminde açık bir mahkeme kararı olması şartıyla yeni asgari sermaye tutarına artırması

halinde tescil işlemleri gerçekleşmesine izin veriliyor.


Sonuç

Her ne kadar uygulama birliği amaçlanmış olduğu görülse de Genelge ile gerek uygulama gerek hukuki teknik açısından birtakım sorunların oluşmasına sebebiyet vereceği inancındayız. Bakanlık mevcut şirketlerin asgari sermaye tutarına ulaşmasının zorunlu olmadığını açıklamasına karşılık Genelge’de sayılan tescil işlemlerini gerçekleştirmek isteyen şirketlerin asgari sermaye tutarlarına ulaşmasını adeta zorunlu kılıyor. Dolayısıyla sermayesi yeni asgari sermaye tutarlarını karşılamayan şirketlerin yukarıda sayılan sicil işlemlerini gerçekleştirirken bu sınırlara uyması gerekecek.


Özellikle mevcut ve yeni şirketler arasındaki bu ikiliğin kaldırılması bakımından kanun değişikliği yoluyla bir düzenlemenin yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Bu konuya ilişkin gelişmeleri takip edip sizleri gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.


 

[1] İlgili hususa ilişkin yazımıza https://www.kecolegal.com/post/sirketlerin-asgari-sermaye-tutarlari-artirildi/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page