top of page

Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Artırıldı!


B. Burhan Toker

Ezgi Saba Varol

Bilindiği üzere Türkiye’de anonim şirket ya da limited şirket kurmak isteyenlerin Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) öngörülen asgari sermaye tutarlarını karşılaması gerekiyor.


TTK’nın 332. maddesi uyarınca esas sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler için 50.000 TL; kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler için ise 100.000 TL tutarında asgari sermaye öngörülmekteydi.


25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı (“Karar”) ile söz konusu asgari tutarlar esas sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler için 250.000 TL, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler için 500.000 TL’ye yükseltiliyor.

TTK’nın 580. maddesinde limited şirketler için belirlenen 10.000 TL esas sermaye tutarı da aynı Karar ile 50.000 TL’ye yükseltiliyor.


Söz konusu Karar 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.


Öte yandan, Avukatlık Kanunu 35/3. maddesi uyarınca, esas sermayesi TTK’da düzenlenen asgari sermaye tutarının 5 katı olan anonim şirketler avukatla çalışmak zorunda. Dolayısıyla, Karar’ın yürürlüğe girmesi ile avukatla çalışması zorunlu olan anonim şirket esas sermayesi 250.000 TL’den 1.250.000 TL’ye yükseltilmiş oldu.


Mevcut Şirketlerin Yeni Asgari Sermaye Tutarlarına Uyumu Nasıl Olacak?

Ticaret Bakanlığı’nın duyurusu kapsamında belirtilen tutarların altında sermayesi bulunan mevcut anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari sermaye tutarına yükseltmelerinde bir zorunluluk bulunmuyor. Fakat özkaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından ilgili şirketlerin sermayelerini yeni tutarlara göre artırmalarının faydalı olacağı belirtiliyor.


Sonuç

Karar ile asgari sermaye tutarları enflasyona göre güncellenmiş oldu.


Bu konuda gelişme oldukça sizlere duyurular yapmaya devam edeceğiz.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page