top of page

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan E-Başvuru Sistemine İlişkin Yeni Esaslar!


Cenk Civan

Ezgi Saba Varol

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), elektronik başvuru sistemini (“E-Başvuru”) kullanıma hazır hale getirdiğini bir duyuru ile açıklamıştı[1]. Ardından 5 Şubat 2024’te yaptığı duyuru ile kurum, kuruluş ve ortaklıkların E-Başvuru’yu kullanabilmeleri adına bir kullanıcı kılavuzu yayımladı[2]. 28 Mart 2024 tarihli bültende[3] (“Bülten”) ise bu defa SPK’ya yapılacak başvurularda E-Başvuru’nun uygulanmasına ilişkin dikkat edilecek hususlar yayımlandı.


İlgili Bülten uyarınca 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren MERSİS kapsamındaki ihraççılar, kurum, kuruluş ve ortaklıkların yapacağı başvurular E-Başvuru üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek. Bununla birlikte, SPK’nın VII-128.6 sayılı Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca elektronik bildirimin yapılmasını engelleyen ve Tebliğ uyarınca sayılan zorunlu hallerin varlığı halinde yapılacak başvurularda ilgili kişiler ıslak imza ile fiziki ortamda da başvuru yapabilecek.


SPK’nın söz konusu konuya ilişkin yayımladığı bültende başvuru prosedürü ve dikkat edilecek hususlar sıralanıyor. Genel olarak bakıldığında ise E-Başvuru’ya E-Devlet platformu üzerinden ulaşılabileceği, SPK’ya başvuru gönderilmeden önce başvuru aşamalarının istenilen yerde kesilebileceği ve daha sonra kalınan yerden devam edileceği, ilgili sistem üzerinden SPK’nın taleplerinin görülebileceği, başvuru inceleme aşamasında SPK tarafından talep edilen yeni bilgi ve belgelerin yine sistem üzerinden gönderilebileceği görülmektedir.


SPK’nın bu hamlesi ile sadece hızlı ve dijital bir başvuru sistemi değil aynı zamanda kağıt atıklarını ve posta masraflarını azalttığı için çevre dostu bir başvuru sistemine geçiliyor.


 

Kommentare


bottom of page