top of page

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirket kuruluşu ve tescili, esas sözleşme hazırlanması/değiştirilmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltım işlemlerinin yürütülmesi, pay senetleri ve tahvillerle ilgili işlemlerin yürütülmesi, şirket tasfiyesi başta olmak üzere tüm şirketlerin ihtiyaç duyabileceği danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.

İlgili Yazılar

1
2
bottom of page