top of page

SPK Halka Arz Sonrasında da Yakın Markajda!


M. Özkan Özdoğan


Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), halka arz gelirlerinin kullanımında tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle üç ayrı şirkete idari para cezası verdi.


İlgili SPK bülteninde yer verildiği üzere, şirketlerin halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin hazırladıkları fon kullanım raporunda ve ilgili denetim raporlarında yer verilen bilgilerin gerçek duruma göre “yanlış, yanıltıcı ve eksik” olduğu tespit edildi.


Söz konusu idari para cezaları ile birlikte SPK, halka açık şirketleri yalnızca halka arz başvuru süreçlerinde değil söz konusu süreçlerin tamamlanması sonrasında da yakinen takip ettiğini göstermiş oldu. Böylelikle sermaye piyasası mevzuatı ve SPK’nın “yatırımcının korunması” anlayışının uygulamadaki yansımalarını bir kere daha görmüş olduk.


Borsa İstanbul’da bireysel yatırımcı sayısının tarihi zirvelerde olduğu bugünlerde, halka açılma yolunda olan veya halka açık şirketlerin; yatırımcıların zarara uğramasına sebebiyet verebilecek işlemlerden kaçınması ve sermaye piyasası mevzuatına uyumu önem arz ediyor. Aksi halde bu kez borsa yatırımcılarının halka açık şirketler aleyhinde yeni bir “dava furyasını” başlatması söz konusu olabilecektir.


Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page