top of page

SPK’dan Yeni Dönem: Halka Arzlara Elveda, Girişim Sermayesi Pazarı’na Merhaba!

Berk Cin

Cenk Civan

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan 29 Aralık 2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde (“Bülten”) kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz kriterlerine ilişkin değişiklik yapıldı.


Yeni finansal kriterler:


  • Şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçebilmesi için ödenmiş sermaye tutarının en az 100 milyon TL olması gerekecek.

  • Şirketlerin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş son iki yıllık finansallarının aşağıdaki eşikleri sağlaması gerekiyor:

Finansal Tablo Dönemi

Aktif Toplamı (TL)

Net Satış Hasılatı (TL)

2022

450 milyon

270 milyon

2023

1.5 milyar

750 milyon

  • Halka arza aracılık eden kuruluş tarafından aşağıdaki hallerde satın alma taahhüdünün verilmesi gerekiyor:

Halka Arz Edilen Paylarının Piyasa Değeri (Ek Satış Hariç) (TL)

Taahhüt Tutarı

<400 milyon

%100

400 milyon ile 800 milyon arası

-400 milyon TL için %100-400 milyon TL ile 800 milyonTL arası %50

>800 milyon

%0

  • Şirketlerin ilk halka arzında, halka arz fiyatına göre payların toplam piyasa değerinin 500 milyon TL’nin (ek satış hariç olmak üzere) altında olması durumunda (“Ek Satış Zorunluluğu Olan Halka Arz”), Ek Satış Zorunluluğu Olan Halka Arz’daki arz edilecek payların nominal değerinin %25’ine tekabül eden kısmının mevcut şirket ortaklarının rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bulundurulması gerekiyor.


Sonuç

SPK, yeniden değerleme oranından (2024 yılı için %58,46) daha yüksek bir eşik belirleyerek halka arz şartlarını ağırlaştırdı. Ancak kanaatimizce, SPK bu hamlesi ile belirli büyüklüğün altındaki şirketlerin sermaye piyasalarından finansman teminini zorlaştırmak yerine 2023 yılının son çeyreğinde Borsa İstanbul A.Ş.’de kurularak hayatımıza giren Girişim Sermayesi Pazarındaki işlemleri desteklemeyi amaçlıyor.SPK’nın bu yeni yaklaşımı ile hem belirli büyüklüğün altındaki şirketlerin sermaye piyasalarından doğru şekilde finansman temini sağlanıp hem de küçük yatırımcının korunmasının kolaylaşacağını düşünüyoruz.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page